Trung tâm Trí Việt đang tìm kiếm những giáo viên và nhân viên có đam mê, nhiệt huyết và trách nhiệm cao. Hãy cùng chúng tôi xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục cho trẻ em, giúp các em phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần. Gửi hồ sơ của bạn đến chúng tôi ngay để trở thành một phần trong đội ngũ tuyệt vời của Trung tâm Trí Việt.

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

GIÁO VIÊN

 • Mức lương
 • Yêu cầu
 • Trình độ:
 • Kinh ngiệm

GIÁO VIÊN

 • Mức lương
 • Yêu cầu
 • Trình độ:
 • Kinh ngiệm

GIÁO VIÊN

 • Mức lương
 • Yêu cầu
 • Trình độ:
 • Kinh ngiệm

GIÁO VIÊN

 • Mức lương
 • Yêu cầu
 • Trình độ:
 • Kinh ngiệm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

KẾ TOÁN

 • Mức lương
 • Yêu cầu
 • Trình độ:
 • Kinh ngiệm

BẢO VỆ

 • Mức lương
 • Yêu cầu
 • Trình độ:
 • Kinh ngiệm

NHÂN VIÊN QUÉT DỌN

 • Mức lương
 • Yêu cầu
 • Trình độ:
 • Kinh ngiệm

NHÂN VIÊN VIÊN

 • Mức lương
 • Yêu cầu
 • Trình độ:
 • Kinh ngiệm

Để lại thông tin để biết thêm chi tiết